Boligopfrisker: Intro Flex tilbyder at slibe og polere betongulvet med en ny teknik, der giver en ekstrem stærk og flot skinnende overflade

Et trist betongulv kan nu forvandles til lyst og moderne gulv med en ekstrem stærk og skinnende flot overflade.

Det er firmaet Intro Flex i Mariager, der tilbyder at slibe og polere gulvet med en ny og speciel teknik, som giver betonen en ny overflade med forbedrede praktiske egenskaber samt et langt flottere udseende.

Gulvet behandles efter et koncept, der hedder "HTC Superfloor" og er en mekanisk forædlingsproces, som fremhæver betonens naturlige skønhed og styrke. Først fjernes eventuelle overfladebelægninger, og herefter grov-slibes gulvet i to omgange med specialmaskiner og diamantværktøj for at få en helt plan flade. Gulvet tilføres så en speciel imprægneringsvæske, og til slut poleres det hele fem gange med finere og finere værktøj. Resultatet bliver et meget praktisk og funktionelt gulv, hvor den underliggende stærkere beton får en helt ny glans og en helt plan overflade, der kan bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet og forenkle rengøringen og vedlige-holdelsen.

Beton har i flere tusinde år været kendt som et holdbart, pålideligt, pris-billigt, langtidsholdbart og frem for alt miljøvenligt materiale. Og med den nye mekaniske polering kan der føjes yderligere et par kvaliteter til, nemlig at det er æstetisk smukt og meget rengøringsvenligt.

Firmaet Intro Flex, der er certificeret Superfloor-entreprenør, oplyser, at hele behandlingen af gulvet tager et par dage, og at der er dokumentation for, at arbejdet udføres i nøjagtig overensstemmelse den foreskrevne metode.