Vikingemuseet hjælper tidsskriftet Skalk med at indsamle prøver af moseeg, så Danmarks fortid kan blive komplet kortlagt.
NORDØSTFYN: Moseeg er ikke kun et fint materiale til gulve, skulpturer og knivskafter - det er også en uvurderlig kilde til viden om Danmarks fortid.

Ved hjælp af såkaldt "dendrokronologi" - også kaldet årringsdatering - kan arkæologer nemlig få en ret nøjagtig datering af de fund, de gør. Det er ikke kun træet selv, der kan dateres til f.eks. yngre eller ældre stenalder, men også de oldsager, der evt. findes sammen med det gamle træ.

De ældste stykker moseeg fra Danmark er fra ældre stenalder, maglemosetiden (ca. 9.000 f.Kr. - ca. 7.800 f.Kr).

Moseeg er nøglen For at datere træet korrekt, skal man have opbygget en grundkurve baseret på oplysninger fra mange forskellige stykker træ. Det er et tålmodighedsarbejde at gå en grundkurve op at stå. Fremgangsmåden er, at tælle- og måleresultater fra mange enkeltprøver behandles statistisk, så man til sidst har et billede der svarer til ét stort træ, som danner en slags skema for årringenes udseende gennem tiderne.

Desværre er der nogle huller i Danmarks grundkurve, og dem forsøger tidsskriftet Skalk nu at udfylde med en opfordring til f.eks. landmænd og andre med adgang til en mose om at indsende træprøver til datering.

Skål fra stenalderen

Er du landmand med en mose med moseeg? Vil du vide noget om dine jorders historie, måske langt tilbage i tiden? Er du husflidsentusiast med noget af en stamme på lager?

I sidstnævnte fald kan du måske få dateret stammen, så moster Oda kan få en skål af træ fra yngre stenalder.

Det er selvfølgelig spændende at få dateret gamle træoldsager. De virkelig store perspektiver ligger imidlertid i, at man kan datere bopladser, grave og mosefund gennem disse lokaliteters indhold af trægenstande.wDerfor efterlyses 4-8 cm tykke skiver af moseegestammer med mindst 100 årringe. Dvs. ikke grene, rødder el.lign. Findested skal indtegnes på kort, gerne med fotos. Vedr. det praktiske, kontakt evt. Vikingemuseet i Ladby, som er tidsskriftet behjælpelig med indsamling af prøverne.