Kerteminde: Der er masser af nostalgisk inspiration at øse af for Kerteminde Havn Bådelaug, der ønsker at lave en badebro - et søbad - ved den sydlige mole på havnen.

Det lokale museum råder over en stribe billeder fra tidligere tiders anlæg ved havneløbet. Nogle af de historiske billeder kan ses her.

Bådelavet har allerede fået grønt lys til at arbejde videre med planerne fra byrådets Miljø- og Teknikudvalg. Afhængig af den endelige udformning af projektet skal der muligvis også godkendelser til fra det statslige Miljøcenter Odense og Kystdirektoratet.

Man vil forsøge at skaffe bidrag fra fondsmidler til projektet, som også vil kræve indsats af frivillig arbejdskraft.