ULLERSLEV: Efter generalforsamlingen i SUB Ullerslev består bestyrelsen af Erik Rosengaard, formand, Lasse Søgaard, næstformand, Holger Larsen, ungdomsformand, Kristian Schrøder, seniorformand samt bestyrelsesmedlemmerne Lars Hardon, Steen Nielsen, Rene Jensen, Erik Jensen, Erik Capello og Jens Henriksen.

Generalforsamlingen var i øvrigt lidt af en succesoplevelse, for klubben er inde i en forrygende udvikling. Medlemstallet har aldrig været større, og sidste år blev bestyrelsen udvidet til 10 personer for bedre at fordele arbejdsbyrden.

Sportsligt har 2009 været et godt år, hvor 1. holdet for herrer igen rykkede op i serie 2, og hvor det blev populært for piger at gå til fodbold. Det blev på generalforsamlingen vedtaget, at der i den kommende tid skal arbejdes for at få et lysanlæg på det gamle Ullerslev Stadion, ligesom det er et stort ønske, at klubben kan få endnu mere haltid.